A projektről röviden


Magyarország versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy miként tud megélhetést és továbbtanulást biztosítani a vidéken élők számára. Hazánk gazdasági fejlődésében mindig fontos szerepe volt az agráriumnak, jelenleg azonban az itt foglalkoztatottak korösszetétele és képzettségi szintje is elmarad a többi ágazatban elvárt szinttől. Az agrárvállalkozások versenyképességének biztosítása érdekében elengedhetetlen a magas szintű, korszerű tudással rendelkező szakemberek foglalkoztatása és képzése. Újra népszerűvé kell tenni a fiatalok körében az agrár-felsőoktatást. A képzési szerkezet koncentrálásával és a szükséges átalakításokkal növelhető az agrárképzés színvonala, jobban igazodva a kkv-k elvárásaihoz. A vidékfejlesztés kulcseleme az agrárképzés, azonban az elvárások teljesítéséhez szükséges további új és modern képzési elemek bevezetése, mint például a duális agrárképzés bevezetése, a gazdatovábbképzés megvalósítása, a távoktatás vagy a szakképzés tartalmi kínálatának bővítése.

A TÁMOP 4.1.1/F pályázat általános célja a Kaposvári Egyetemen olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek a jelenleginél jobb hatásfokkal és eredményességgel képesek biztosítani a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését az agrár- és élelmiszeripari szektorban. 
 
A projekt céljának elérése érdekében a Kaposvári Egyetem és konzorciumi partnerei szakmai hálózatot hoznak létre a térség munkaerő-piaci szereplőivel, a szakképzést és felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, illetve a térség gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési szervezeteivel. A közös együttműködés révén olyan gyakorlatorientált képzési rendszer kerül kialakításra, mely biztosítja a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését.