Duális képzések



A Kaposvári Egyetem agrár és gazdaságtudományok képzési területen indít duális képzési formában szakokat az alábbiak szerint: Az Agrár- és Környezettudományi Karon duális képzési formában indítandó szakok a 2015/2016. tanévben A 2015/2016-os tanévben a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karán három alapképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában.
  • Állattenyésztő mérnök BSc szak – a képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 20 fő.
  • Mezőgazdasági mérnök BSc szak – a képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 20 fő.
  • Természetvédelmi mérnök BSc szak – a képzési idő: 7 félév. Duális képzésre felvehető maximális létszám a szakon: 10 fő.

A Gazdaságtudományi Karon duális képzési formában indított szakok a 2015/2016-os tanévben

A 2015/2016-os tanévben a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karán három alapképzési szakra lehet duális képzési formában jelentkezni, állami és önköltséges finanszírozási formában egyaránt.
  • Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak – a képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezhető maximális létszám a szakon: 13 hallgató.
  • Pénzügy és számvitel BA szak – képzési idő 6+1 félév. Duális képzésre tervezhető maximális létszám a szakon 18 hallgató.
  • Kereskedelem és marketing BA szak – képzési idő 6+1félév. Duális képzésre tervezhető létszám a szakon 8 hallgató.
A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet (december-január és május-július hónapokban, illetve augusztus egy részében) pedig a gyakorló helyen. A duális képzésekről és a képzésekhez kapcsolódó további tudnivalókról valamint a programban résztvevő szervezetekről a Kaposvári egyetem honlapján a http://www.ke.hu/oktatas/kepzesek/dualis-kepzesek oldalon tájékozódhatnak.